Biografía

JT Enginyer Agrònom procedent de l’area urbana de Barcelona, en els darrers 10 anys ha desenvolupat la seva activitat professional a Lleida i d’altres indrets geografics.

Trabajo campo

Aljúb àrab a Albelda

Caracteritzat per una gran vocació ambiental, agronòmica, tècnica i amb experiència docent variada… Acumulant variada experiència en aquests camps: Enginyer Agrònom especialitat Medi Ambient per la UdL, Enginyer Tècnic Agrícola en Hortofruticultura i Jardineria, Postgraus (SIG, CAP, cartografia sòls).     Asistencia Tècnica Direcció Obra Hidraúlica (canonades de grans diàmetres, basses, projectes).    Traballs de camp: parcel·lari, assajos, vigilancia obres.   Inspecció fitosanitària, valoració sòl rústic.